კომპიუტერული ტომოგრაფიის კაბინეტი

· თავის ტვინის კ.ტ. კვლევა

· ცერებრული კ.ტ. ანგიოგრაფია დინამიური კონტრასტირებით

· კაროტიდული კ.ტ. ანგიოგრაფია დინამიური კონტრასტით

· ორბიტების, შუა ყურის კ.ტ. კვლევა

· პარანაზალური სინუსების კ.ტ. კვლევა

· სახის ძვლების კ.ტ. კვლევა

· ხერხემლის სეგმენტის კ.ტ. კვლევა

· მენჯის ძვლების, კიდურების კ.ტ. კვლევა

· გულმკერდის კ.ტ. კვლევა

· მუცლის ღრუს კ.ტ. კვლევა

· მცირე მენჯის ღრუს კ.ტ. კვლევა

· ორი სისტემის ერთდროული კ.ტ. კვლევა

· სამი სისტემის ერთდროული კ.ტ. კვლევა

· პოლიტრავმის კ.ტ. კვლევა

· ფილტვის არტერიის კ.ტ. კვლევა

· მანუალური კონტრასტირება (50მლ)

· დამატებითი ანალოგური ასლი

· დამატებითი ციფრული ასლი

· კისრის რბილი ქსოვილის კ.ტ. კვლევა

· თავის ტვინის კ.ტ. კვლევა ი.ვ. კონტრასტით

· გულმკერდის ღრუს კ.ტ. კვლევა ი.ვ. კონტრასტით

· მუცლის ღრუს კ.ტ. კვლევა ი.ვ. კონტრასტით

· მუცლის ღრუს კ.ტ. კვლევა პერ ოს და ი.ვ. კონტრასტით

· მუცლის ღრუს კ.ტ. კვლევა პერ ოს კონტრასტით

· მენჯის ღრუს კ.ტ. კვლევა კონტრასტით

· კისრის რბილი ქსოვილების კ.ტ. კვლევა ი.ვ. კონტრასტით

· სახის ძვლების კ.ტ. კვლევა ი.ვ. კონტრასტით

· ორი სისტემის ერთდროული კ.ტ. კვლევა ი.ვ. კონტრასტით

· სამი სისტემის ერთდროული კ.ტ. კვლევა ი.ვ. კონტრასტით

· პოლიტრავმის კ.ტ. კვლევა ი.ვ. კონტრასტით

· მუცლის აორტის კ.ტ. ანგიოგრაფია

· გულმკერდის აორტის კ.ტ. ანგიოგრაფია

· პერიფერიული სისხლძარღვების (ქვემო და ზედა კიდურების) კ.ტ. ანგიოგრაფია

· აორტოგრაფია