სამადლობელო წერილი
ბ–ნ ირაკლი ფერაძეს
ბ–ნ. ვახტანგ გაჩეჩილაძეს