სამადლობელო წერილი
ბ–ნ. ვახტანგ გაჩეჩილაძეს
ბ–ნ ირაკლი ფერაძეს